Hvorfor?

Hvorfor have en projektleder?

Projektledelse er ansvaret, rollen og opgaven med at planlægge, organisere og styre en afsat mængde ressourcer frem mod et fastlagt mål og formål.

Hvad?

Hvad er en projektleder?

Som fagområde trækker projektledelse på elementer fra både styring og ledelse. Det ligger i projekters natur, at de skaber forandringer, hvorfor projektledelse som regel også vil være tæt forbundet med forandringsledelse og kommunikation. Som med ledelse er der også med projektledelse usikkerhed om hvorvidt det er nødvendigt at have ekspertise om det tekniske/faglige område man (projekt)leder.

Hvordan?

Hvordan foregår projektledelse?

Der er mange definitioner på et projekt; men som regel defineres projekter som rettede mod et fastlagt mål og som tidsbegrænsede, med begrænset budget og begrænsede mængder af ressourceindsats (mennesker, penge osv.). Hertil nævnes ofte, at projekter er unikke (i modsætning til drift, hvor man har prøvet før), komplekse og med behov for mange kompetencer og dermed ofte for tvær organisatorisk samarbejde. Uanset definitionen er projekter et valg. Et valg om at gøre en særlig omtanke og planlægningsindsats for at løse den givne udfordring. Omtanken og planlægningsindsatsen kommer til udtryk i en række discipliner, som tilsammen udgør fagområdet projektledelse.

Hvad nu hvis?

Hvad nu hvis jeg har et projekt kørende?

Det er aldrig for sent at få en projekt leder ind over sit projekt, og dette er altid en god ide, da projektet ellers kan løbe af sporet, og dermed ende med ikke at blive til noget.

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

SCROLL TO TOP